Ile wniosków na poszczególne działania z PROW ?

Data publikacji: 24 lutego 2015

Plan finansowy dla PROW 2014-2020 (wg działań, poddziałań)


Lp.

Działanie / poddziałanie/ typ operacji

Budżet ogółem (euro)

1.

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

58 001 302

2.

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw

75 002 515

3.

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

33 004 179

4.

Modernizacja gospodarstw rolnych

2 401 064 486

5.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

61 500 000

6.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

37 500 000

7.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

693 070 461

8.

Scalenia gruntów

138 994 740

9.

Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze

414 981 968

10.

Premia dla młodych rolników

717 997 734

11.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

413 939 978

12.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

882 980 666

13.

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

64 999 372

14.

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

130 000 317

15.

Targowiska - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

74 966 634

16.

Odnowa wsi - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

1 000 000 049

17.

Tworzenie grup i organizacji producentów

402 987 547

18.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

1 184 062 782

19.

Rolnictwo ekologiczne

699 961 515

20.

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

2 165 998 652

21.

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

300 997 069

22.

Współpraca

57 999 730

23.

LEADER

734 999 913

24.

Pomoc techniczna

208 283 391

25.

Renty strukturalne - zobowiązania

560 000 000

 

RAZEM PROW 2014-2020

13 513 295 000

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook