Jeden wniosek - kilka dopłat

Data publikacji: 10 marca 2015

Od 16 marca rozpocznie się kampania przyjmowania wniosków o dopłaty na ten rok. Na jednym formularzu będzie można ubiegać się o dotacje bezpośrednie, rolnośrodowiskowe i ONW oraz płatności zalesienia na lata 2007 – 2013.

Jak zapewnia wiceminister Zofia Szalczyk -  ta sama powierzchnia, która została uznana jako obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania, będzie także w roku 2015, -16 i 2017. Dodała jeszcze, że programy rolnośrodowiskowe powinni kontynuować rolnicy, którzy nie wypełnili wszystkich obowiązków 5-letniego planu. Rolnicy, którzy w 2014 roku złożyli wnioski mogą przejść na warunki płatności nowego PROW. Z tą tylko różnicą, ze rolnictwo ekologiczne jest oddzielnym działaniem a nie częścią programu rolnośrodowiskowego.

Biorąc pod uwagę ilość zmian w tym roku, wypełnianie dokumentów może stworzyć rolnikom sporo kłopotów.

Ponieważ wchodzimy w całkiem nowy system wypełniania wniosku płatności bezpośrednich Anna Litwinow z CDR w Radomiu zwróciła uwagę na możliwość pojawienia się problemów przy wypełnianiu wniosku w części, która dotyczy deklarowania upraw.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników, aby zamiast formy papierowej wybierali elektroniczną. Wysyłając wniosek przez Internet od razu można mieć pewność, że dokumenty są wypełnione poprawnie, bo innych system nie przyjmie. Wcześniej jednak należy wystąpić o nadanie loginu i kodu dostępu. Przez Internet będzie można wysłać wniosek korzystając z usług doradcy czy prywatnej firmy. Dodatkowym atutem tej formy złożenia dokumentów będzie możliwość pełnego dostępu do danych, którymi dysponuje Agencja.

Źródło Agrobiznes

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook