Kredyt studencki

Data publikacji: 06 listopada 2014

15 listopada br. upływa termin składania wniosków o udzielenie kredytów studenckich.

Kto poręczy za studenta?

Studenci ubiegający się o kredyt studencki mogą liczyć na poręczenie spłaty przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Formalności związane z poręczeniem dokonać można w bankach współpracujących z ARiMR, które zrzeszone są wokół Baku Polskiej Spółdzielczości i SGB-Banku.

Jaka jest wielkość poręczenia?

Istnieje możliwość uzyskania poręczenia przez Agencję do 80% lub 100% wykorzystanej kwoty kredytu. 100% poręczenia może uzyskać student, u którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł.

Ważne daty.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada br., a podpisanie umów kredytowych – 31 marca 2015 roku. Natomiast 28 luty 2015 roku to termin, kiedy studenci, którzy nie uzyskali kredytu z powodu niewystarczających zabezpieczeń spłaty, mogą złożyć wniosek w innym banku.

Dla kogo kredyt?

Kredyt studencki przeznaczony jest dla wszystkich studentów uczelni publicznych, niepublicznych, bez względu na system studiów, jak również uczestnicy studiów doktoranckich.

Jakie dokumenty zabrać do banku?

  • Wniosek o udzielenie kredytu zgodny ze wzorem określonym przez bank;
  • Zaświadczenie wystawione przez uczelnię stwierdzające, ze osoba ubiegająca się o kredyt jest studentem (lub doktorantem);
  • Oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny;
  • Dokumenty o dochodzie studenta i członków jego rodziny;
  • Dokumenty wymagane przez bank dla oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.

W przypadku, gdy student stara się o poręczenie Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa należy dostarczyć:

  • Wniosek o poręczenie na wzorze określonym przez ARiMR;
  • Zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wiejskim;
  • Dokumenty określające dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na członka rodziny;
  • Ustanowienia prawne zabezpieczenia ARiMR w formie weksla in blanco.

Uwaga!

Przy udzielaniu poręczeń kredytów studenckich nie pobiera się prowizji.

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook