Młody rolnik w dwóch odsłonach

Data publikacji: 07 kwietnia 2015

2015 rok jest rokiem nowości w płatnościach dla rolników. Najwięcej zapytań ze strony rolników dotyczy definicja „młody rolnik”, która występuje w dwóch odsłonach w zależności od rodzaju dofinansowania. Pierwsza odsłona młodego rolnika występuje w działaniu PROW 2014 – 2020 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, gdzie płatność będzie przysługiwała rolnikowi, który rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem. Natomiast z drugą odsłoną mamy do czynienia w zwiększonej płatności dla młodych rolników w ramach dopłat bezpośrednich, z której młody rolnik będzie korzystał przez okres pięciu lat od rozpoczęcia działalności.

Wymienione dwa rodzaje wsparcia inaczej definiują beneficjenta. Młodym rolnikiem w płatnościach bezpośrednich jest rolnik, który m.in. po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym lub który rozpoczął już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu jednolitej płatności obszarowej.

Nieco inaczej definiowany jest młody rolnik korzystający z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym przypadku jest to rolnik, który po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Dlatego osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą:

  • zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,
  • wystąpić o płatności bezpośrednie,
  • wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
  • prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej,

ponieważ czynności te zostały zakwalifikowane jako czynności wykonywane przez kierującego gospodarstwem.

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook