Renty strukturalne z ARiMR

Data publikacji: 02 kwietnia 2015

Renty strukturalne wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, miały poprawić niekorzystną strukturę agrarną na polskiej wsi po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Przewiduje się, że wypłata rent strukturalnych zakończy się w 2020 roku.

Przypomnijmy, że renty strukturalne to mechanizm, który polegał na przekazaniu ziemi rolnej (różnego areału, zależnego od województwa, w zasadzie początkowo minimalnie od 1 do 3 ha, potem od 3 do 6 ha; warunek zaprzestania działalności rolniczej uważało się za spełniony, jeśli rolnikowi pozostało 0,5 ha) na rzecz następcy nieprowadzącego wcześniej działalności rolniczej.

Wysokość renty strukturalnej zmieniała się, w rozporządzeniu z 2007 roku określono ją jako 150 % kwoty najniższej emerytury, zwiększonej jeszcze o 100 % jeśli gospodarstwo prowadziło małżeństwo, natomiast w 2010 roku podano „wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł”, a zwiększa się ją o 676 zł dla małżonka i o 102 zł, w przypadku przekazania osobie w wieku poniżej 40 lat gospodarstwa o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha.

Już te zmiany  świadczą o tym, że zainteresowanie rentą strukturalną przerosło możliwości finansowe kolejnych PROW, co spowodowało odejście od wykorzystywania tego mechanizmu.

Renty strukturalne przyznane w ramach PROW 2004-2006 przyznawane były na 10 lat. Ostatnie płatności zrealizowane będą z końcem 2017 roku. Natomiast renty strukturalne przyznane w ramach PROW 2007-2013 będą wypłacane do ukończenia 65 lat przez każdego z beneficjentów, czyli płatności z tego tytułu powinny być realizowane do końca 2020 roku.

?
Źródło Farmer

Zobacz także:

Facebook