Rolniku ile zapłacisz do KRUS ?

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o zmianie wysokości składek zdrowotnych dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej.

Ponieważ w 2015 roku zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę to zmianie ulegnie również miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla tych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, od początku stycznia nie może być niższa niż 1750 zł. W związku z tym, najniższa miesięczna składka na ich ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 158 zł (tj. 9% x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia).

Do końca stycznia 2015 roku rolnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej muszą złożyć oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2015 r.

Na podstawie złożonych dokumentów KRUS ustali wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne jakie będzie obowiązywać w 2015 roku.

Natomiast składka zdrowotna za domowników w działach specjalnych, w pierwszym kwartale 2015 roku będzie wynosić 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 roku, włącznie z wypłatami z zysku (wynoszącego 4 005,97 zł). Zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób nastąpi dopiero od 1 kwietnia 2015 roku.

 

Źródło: KRUS

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook