Ruszamy z PROW 2014 ? 2020 zapowiedział Minister Marek Sawicki

Data publikacji: 23 stycznia 2015

W miniony czwartek (22 stycznia br.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki przedstawił dziennikarzom broszurę informującą o rodzajach wsparcia z PROW 2014-2020 oraz zakomunikował, że „Ruszamy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Szef resortu rolnictwa zapewniał, że Polska ma powody do zadowolenia, ponieważ zakontraktowaliśmy 99,8 % środków z PROW 2007-2013, a wypłaciliśmy 85 % środków. Środki z nowego PROW zostaną również wykorzystane w 100 % by dobrze służyć polskiej wsi i polskiemu rolnictwu. Marek Sawicki powiedział, że w poprzednim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków skorzystało prawie 300 tysięcy gospodarstw, a PROW na lata 2014-2020 to oferta dla kolejnych 300 tysięcy gospodarstw. Zwłaszcza dla gospodarujących na małych i średnich areałach gruntów.

Minister oświadczył, że w PROW 2014-2020 do dyspozycji rolników i terenów wiejskich jest przeszło 13 mld euro i 5,2 miliarda euro przesuniętych z na rzecz wsi z funduszy spójności oraz pieniądze przeznaczone na dopłaty bezpośrednie co w sumie daje kwotę ponad 42 miliardów euro, które będzie można przeznaczyć na rozwój gospodarstw, terenów wiejskich i naszego sektora rolno-spożywczego ponad 42 miliardów euro. „Marek Sawicki przypomniał też, że dziś na wsi rolnicy stanowią 30 procent mieszkańców. Zwracając uwagę, że wsparcie udzielane na inwestycje w gospodarstwach, na poprawę infrastruktury, odnowę centrów wsi, restaurację zabytków, rozwój kultury itd. sprawiają, że wszystkim mieszkającym na terenach wiejskich żyje się coraz bardziej wygodnie. Minister zaapelował do liderów społeczności wiejskich o aktywne włączenie się w działania, które podnoszą standardy życia na wsi. Jak mówił - wbrew obiegowym opiniom - pieniądze nie leżą na ulicy, ani też przed urzędami państwowymi. Znajdują się natomiast w konkretnych programach pomocowych w tym właśnie w PROW, a ci którzy  sięgną po nie szybciej, będą odnosili sukcesy bo będą np. bardziej konkurencyjni na rynkach”.

Jak powiedział Minister Marek Sawicki: „harmonogram wdrażania PROW na lata 2014-2020 jest już przygotowany, a zaraz po jego przyjęciu przez Radę Ministrów, co ma nastąpić w najbliższy wtorek, zostanie przekazany Sejmowi. Wtedy parlament będzie mógł przyjąć ustawę, która pozwoli uruchomić procedury udzielania wsparcia z tego Programu”.

Najważniejsza informacja dla rolników to zapewnienie, że o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w pierwszym kwartale b.r., uruchomione zostaną uruchomione nabory wniosków o przyznanie środków z trzech pierwszych priorytetowych działań Programu: premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw rolnych oraz wsparcie inwestycji w infrastrukturę na wsi.

Natomiast prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa Andrzej Gross w swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę, że polscy rolnicy dowiedli jak ofensywnie  wykorzystuje się szanse i w krótkim czasie można dokonać ogromnych przeobrażeń w rolnictwie i na polskiej wsi.

Prezes ARiMR podkreślił, że w obszarze społecznym zawsze istnieje dążenie do szukania lepszych rozwiązań, ale nie ma żadnej grupy zawodowej, który szczyciłaby się 100 % efektywnością. Andrzej Gross zadeklarował, że Agencja którą kieruje jest pod każdym względem dobrze przygotowana do wdrożenia PROW na lata 2014-2020.

 

Źródło ARiMR

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook