Sejm uchwalił ustawę PROW 2014-2020

Data publikacji: 23 lutego 2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest opóźniony o rok. Komisja Europejska zatwierdził nasz PROW jako jeden z pierwszych 12 grudnia 2014 roku jakie wpłynęły z całej Unii Europejskiej. Od grudnia rozpoczął się proces legislacyjny. Ponieważ rządowi zależy na jak najszybszym uruchomieniu unijnych środków przeznaczonych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 prace nad ustawą odbywały się w szybkim tempie. Dzięki czemu w piątek Sejm uchwalił ustawę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na jego realizację jest 13,5 mld euro.

Ustawa, przygotowana przez resort rolnictwa, stanowi podstawę prawną do wprowadzenia tego programu, który został ukierunkowany na rozwój konkurencyjności i poprawę dochodów rolników.

W ustawie określono, jakie podmioty mogą uczestniczyć w PROW 2014-2020 oraz ich zadania. Wskazano podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy. Znalazły się też przepisy dot. zasad doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu. Na realizację Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  przeznaczono 13,5 mld euro.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2015 r. Teraz trafi do dalszych prac w Senacie.

Źródło Farmer.

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook