Zmiany w harmonogramie PROW 2014-2020

Data publikacji: 26 stycznia 2017
 Podsekretarz stanu MRiRW Ryszard Zarudzki przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie resortu rolnictwa, harmonogram planowanych w 2017 roku naborów wniosków w ramach PROW 2014 – 2020

 

1)            „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) – marzec 2017 r.

2)            „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” - kwiecień 2017 r.

3)            „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)marzec 2017 r. (termin naboru uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatniczej);

4)         Modernizacja Gospodarstw Rolnych” (tylko obszary a,b,c – czyli bez obszaru d, tj. maszyn), nabór czerwiec 2017 r.

5)         „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – nabór czerwiec i IV kwartał 2017 r.

6)            „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - nabór tematyczny (zakłady przetwórcze) – marzec 2017 r.

7)            „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – cały rok; terminy uzależnione od lokalnych grup działania, które ogłaszają nabory;

8)            „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” – I kwartał 2017 r.; terminy uzależnione od samorządów województw, które ogłaszają nabory;

9)            „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” – I i II kwartał 2017 r.; terminy uzależnione od samorządów województw, które ogłaszają nabory;

10)            „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” - terminy uzależnione od samorządów województw, które ogłaszają nabory.

Źródło: minrol.gov.pl

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook