Dotacje z LGD

Data publikacji: 19 grudnia 2016

Warunki i zasady otrzymania wsparcia na rozwój i rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorców w ramach w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego…

Modernizacja gospodarstw rolnych

Data publikacji: 08 lipca 2015

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” trafił do konsultacji społecznych. Projekt zawiera szczegółowe warunki i tryb…

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Data publikacji: 22 czerwca 2015

Od 15 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmować wnioski na działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez…

Przejściowe wsparcie krajowe

Data publikacji: 07 kwietnia 2015

W roku 2015 przejściowe wsparcie krajowe będzie mogło zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których to wsparcie zostało już przyznane w roku 2013. Przejściowe wsparcie krajowe przyznawane będzie w 2015…

Tworzenie grup i organizacji producentów w PROW 2014-2020

Data publikacji: 17 marca 2015

Ze wsparcia w ramach tego działania mogą skorzystać ci, którzy nie otrzymywali środków na ten sam cel w poprzednim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeznaczono na nie 256 414 153 euro,…

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook