Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) i zmniejszenie jednolitej płatności obszarowej

Data publikacji: 17 lutego 2015

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) stanowić będzie płatność o charakterze pomocniczego uzupełnienia poziomu wsparcia finansowego dla określonej grupy rolników aktywnych zawodowo uprawnionych jednocześnie do otrzymania jednolitej płatności obszarowej.

Płatność ta przysługiwać będzie jednakże tylko tym rolnikom, którzy nie podzielili (w sposób sztuczny) gospodarstwa po 18.10.2011 r. w celu uzyskania tej płatności.

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna), przysługiwać będzie wszystkim rolnikom do powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo). Do pozostałej powierzchni kwalifikowanych hektarów spoza wskazanego przedziału będzie przysługiwała jednolita płatność obszarowa (JPO). Płatność polega bowiem jedynie na podniesieniu wysokości stawki jednolitej płatności obszarowej w określonym przedziale powierzchniowym.

Szacowana stawka rocznej płatności dodatkowej wyniesie ok. 40,4 euro/ha.

Dodatkowo stosowana będzie 100% redukcja jednolitej płatności obszarowej w odniesieniu do części kwoty płatności przekraczającej poziom 150 tys. euro.

?
Źródło ARiMR

Zobacz także:

Kalendarz

W najbliższym czasie nic się nie dzieje
Facebook